+421 903 529 736 recepcia@hotellimbactt.sk

Drevený gotický kostol

Je najstaršou stavebnou historickou pamiatkou na území mesta. Pochádza z polovice 15. storočia. V 17. stor. bol renesančne upravený. V interiéri sa nachádzajúci nezvyčajný kazetový strop s maľovanými rozetami prenáša atmosféru stredovekej mystiky. Renesančná kazateľnica, maľovaná empora a nástenné maľby pripomínajú protestantské obdobie chrámu. Interiér dotvára výrazovo silný barokový oltár, bez zvyčajnej polychrómie, z konca 18. stor. Za záchranu a kvalitnú rekonštrukciu dostal kostol v roku 1993 ocenenie – plaketu EUROPA NOSTRA a v roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

HISTÓRIA

Tvrdošínom viedla najstaršia cesta, spájajúca Baltické more s Jadranom. Pre svoju výhodnú polohu na sútoku dvoch riek mal predpoklady na zriadenie colnej stanice už na začiatku druhého tisícročia n. l. Podľa historikov bola zriadená za vlády Ondreja II. (1205 – 1235), ktorý organizoval správu v pohraničí Uhorska. Cennou je listina Belu IV., kde je uvedený ako Thurdossin. Znalci dejín Tvrdošína predpokladali vznik colnej stanice už za kráľa Štefana (1000 – 1038). Významným medzníkom pre Tvrdošín bol rok 1369. Vtedy mu kráľ Ľudovít (1342-1382) udelil výsady kráľovského mesta. Mesto s takmer 9 300 obyvateľmi je v súčasnosti ekonomickým, spoločenským a kultúrnym centrom okresu Tvrdošín. Už v dávnoveku bol známy, pretože ním viedla Jantárová cesta, vedúca od Baltického mora až po Jadran a nachádzala sa tu colná stanica s Poľskom. Pre mnohých turistov sa Tvrdošín stal pravidelnou zastávkou, pretože ním aj dnes prechádza medzinárodná cesta, vedúca do Poľska.

Galéria Márie Medveckej

Stála expozícia z diela maliarky je inštalovaná v klasicistickej kúrii rodiny Medveckých z 19. st. od roku 1979. Vystavených je 266 olejomalieb a kresieb, ktoré poskytujú obraz o vývojových etapách a žánrových okruhoch celoživotnej tvorby Márie Medveckej (1914 — 1987) – maliarky, ktorá spojila svoj život a dielo s rázovitým regiónom Slovenska – Oravou. Od roku 2001 sú využívané podkrovné priestory galérie na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia, hlavne regiónu Hornej Oravy.

Kostol Najsvätejšej Trojice

z 1. pol. 17. storočia

Kaplnka a zvonica

Súsošie Sv. Trojica

(plastika, trojičný stĺp) sa nachádza v časti Krásna Hôrka

Kostol Božského Srdca Ježišovho

v mestskej časti Krásna Hôrka

Kaplnka Skalka

pútnické miesto nad mestom

Pieta Sedembolestnej Panny Márie

z roku 1749

Kostol sv. Anny

v mestskej časti Oravice

Výlet na Hubertov prameň

Čas – 2a 1/2 hod.; dĺžka – 10 km
Nenáročná trasa vhodná pre príležitostných turistov ako aj rodiny s deťmi. Začína sa prejdením družstva v Tvrdošíne, za ktorým vedie štrková cesta až k Hubertovmu prameňu, oddychovému miestu v prírode, kde sa môžete občerstviť čerstvou pramenistou vodou a vychutnať si ticho prírody.