Centrum tradicií a turizmu - Hotel Limba***

Centrum tradícií a turizmu - Hotel Limba***
 
 
 
 
Projekt „Centrá tradícií a turizmu“ bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
  

 

Rezervácie

Hotel Limba***
Hviezdoslavova 118/5
027 44 Tvrdošín

Prevádzkový manažér:
 00421 - (0)903 529 734
 prevadzkar@hotellimbactt.sk

Ubytovanie:
 00421 - (0)903 529 736
 recepcia@hotellimbactt.sk

Reštauračné služby:
prevadzkar@hotellimbactt.skFacebook